Ga naar de inhoud

Het grote hier 

Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier  Het grote hier 

omschrijving

Een onderzoek naar een nieuw verhaal

Doopsgezind Haarlem

December 2021 tot juni 2022

In 2019 werd ik benaderd door de voorzitter van de Doopsgezinde kerk te Haarlem. Zij zochten iemand die hen kon ondersteunen in het ontwikkelen van een plan voor het openen van de deuren van de kerk voor een groter publiek. De onderzoeksvraag die hierbij leidend was, was: “Wat is de rol van onze kerk, in een samenleving waar het ledenaantal drastisch daalt en op wat voor manier kunnen wij weer een plek worden waar iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, terecht kan?”

Na een lang onderzoek, bestaande uit het voeren van vele gesprekken en het ervaren van de plek zelf, bracht ik samen met de gemeente de elementen die zij van belang vonden om te bewaren in kaart. Zo ontstond er uiteindelijk een landschap, bestaande uit verhalen en herinneringen, waar de gemeente in de toekomst mee kan navigeren als het gaat om grote beslissingen die gemaakt moeten worden.