It gelok fan Fryslân

Een theatrale wandeling over geluk. 

augustus 2020, Groningen

Tryater

It gelok fan fryslân is een theatrale audio wandeling over geluk. De wandeling verhuisd elke week naar een ander Fries dorp. Tijdens de wandeling, hoor je het langste geluksgedicht van Friesland. Je laat je sturen door een kilometers lang geel touw, dat over de hele route uitgerold ligt. Daarnaast kom je langs meerdere theatrale installaties, die gaan over verbinding. Verbinding met jezelf, met je omgeving en met de ander. Daarnaast laten ze je op een andere manier naar jouw leefomgeving kijken. Het uitzichtpunt bijvoorbeeld, maakt eerst aanspraak op je eigen verbeelding, om je vervolgens te verrassen met de schoonheid van dat wat aanwezig is. En de spiegels, die draaien door de wind, laten de verandering van het landschap zien en jouw rol daarin. 

Voor dit project heb ik de kostuums, de installaties en de rest van de route ontworpen.

Credits

Concept: Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Karel Hermans Tekst: Sytse Jansma  

Stem: Nynke Heeg

Regie: Brecht Wassenaar (Marsum), Ekko de Bakker (Jorwert), Raymond Muller (Koarnjum), Willy van Assen (Feanwâlden), Trieneke Verbeek (Wommels), Sjoerd Blom (Eastermar), Romke Gabe Draaijer (Wikel), Janneke de Haan (Reduzum), Eline de Vries (Kollum), , Tamara Schoppert (Winaam) Muziek: Peter Sijbenga

Scenografie: Eva Koopmans

Met dank aan Fries Sociaal Planbureau

Foto's door Lucas Kemper